ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Το λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός εμπορικού σήματος (έμβλημα/σύμβολο) μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός ιδρύματος, το οποίο εκφράζει την εταιρική του ταυτότητα και χρησιμοποιείται με σκοπό να την επικοινωνήσει στην αγορά και να την κάνει αναγνωρίσιμη. Το λογότυπο εκφράζεται από ένα γραφιστικό σχέδιο/σύμβολο, το όνομα της εταιρίας/οργανισμού, ή συνδυασμός και των δύο.

Καθώς το λογότυπο είναι συνυφασμένο με την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης που εκπροσωπεί και την κάνει αναγνωρίσιμη, αυτό θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητο σε κάθε μορφή οπτικής επικοινωνίας, είτε αυτή είναι έντυπη, είτε ηλεκτρονική ή outdoor.

Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να εκφράζει απόλυτα το ύφος, τη φιλοσοφία, το όραμα, τις αξίες και τους στόχους της εταιρίας/οργανισμού που εκπροσωπεί και αφετέρου να προσελκύει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Ο καλός σχεδιασμός δεν είναι ποτέ κάτι το τυχαίο. Πίσω από κάθε πετυχημένο σχέδιο κρύβεται μια προσεκτική διαδικασία που περιλαμβάνει χρόνο για έρευνα, κατανόηση, σκέψη και ανάπτυξη. Αυτό το στάδιο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός λογοτύπου που θα λειτουργεί σωστά, θα είναι διαχρονικό, απλό, και θα τυπωθεί στη συνείδηση του κοινού.

Η Life Activities με την πολυετή εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης αναζητά και τελικά επιτυγχάνει να δίνει «εικόνα» στην ουσία εκατοντάδων λογότυπων, σχεδιάζοντας λογότυπα εταιριών, προϊόντων, υπηρεσιών κτλ.